Advanced Search
Your search results

Кога и как е най-изгодно да продадем имота си?

Posted by Forton Homes on 12/06/2024
0

Вземането на решение за продажба на имот винаги е съпроводено с въпроси, които се нуждаят от предварително и задълбочено обмисляне от страна на продавача. Често, ако не разполага с предишен опит, продавачът е несигурен и колеблив в действията си, което до-голяма степен възпрепятства процеса по откриване на купувач. Ето кои са важните аспекти при продажба на имот, за които е добре да отделите от времето си и да проучите в дълбочина.

Кога е правилният момент за продажба на имот?

Ориентирайте се и проучете по-обзорно икономическата ситуация в страната, както и банковата стабилност и условията за отпускане на жилищни кредити.

За много хора инвестицията в недвижима собственост си остава най-сигурното убежище на спестяванията. Предвид фактори като нарастващата инфлация, голяма част от купувачите са мотивирани да вложат средствата си в покупката на жилище. Може да се каже дори, че инвестицията в имот се утвърди като един от най-сигурните методи за защита от обезценяването на парите.

На какъв етап е пазарът на имоти?

Пазарът на имоти е особено динамичен. Поради това е необходимо продавачът да инвестира време, за да проследи пазарната ситуация. Това би му помогнало да придобие реална представа за случващото се на имотния пазар. Вземането на решение кога е настъпил правилният момент за продажба е продиктувано както от темповете на развитие и съотношението между търсене и предлагане, така и от настоящата пазарна ситуация, в която се намираме. Имотният пазар се характеризира с редуване на етапи на спад в цените, с такива на възход. Ето затова, е препоръчително да наблюдавате движението, посоката и темпото, с което пазарът се изменя. Наблюдението е ценна практика, а домът – дългосрочна инвестиция, което налага продавачът да бъде запознат с актуалните тенденции.

Сезонът също оказва влияние на имотния пазар. Студените зимни месеци могат да се определят като най-неподходящия момент за пускането на имот в продажба, тъй като тогава вероятността от задържане на жилището на пазара за по-дълго време и получаването на по-ниска сума е значително по-голям.

Налага ли се бърза продажба на имота?

Причините да целим бърза продажба могат да бъдат от различно естество. Появата на нов член в семейство често налага необходимостта от по-голямо пространство. Това често се превръща в причина за продажба на вече налично жилище, с цел придобиване на по-просторно, което да отговори на новите нужди на семейството.

Друго съображение, което влияе пряко върху вземането на решение за по-скоростна продажба, би възникнало в случай на невъзможност да се управляват едновременно няколко имота. Това е вероятен казус в случаите, когато биват приписани по наследство няколко имота на името на едно лице. От една страна, този сценарий е изключително благоприятен и улесняващ финансовото положението на собственика, тъй като му предоставя възможност за допълнителен доход, ако отдаде имуществото си под наем. От друга страна, възникват утежняващи обстоятелства като това как да открие подходящи наематели, а задълженията не приключват с това.

Потенциален повод за бързата продажбата на имот се състои и във вероятността собственикът да изпитва финансови затруднения, което да се окаже решаващ фактор. Преместването в по-голям град, с цел професионална реализация, или емигрирането в чужбина, също изискват навременна продажба на жилището.

Какви са тенденциите и потенциалът за продажба?

Като бъдещ продавач  на недвижимо имущество трябва да бъдете в крак с имотните тенденции, затова е необходимо да имате поглед върху нагласите на купувачите. В това число какво е търсенето – кои са най-желаните райони за трайно установяване, покупки и отдаване под наем. Също така тярвба да имате ясна представа за вашата собственост – големината на имота, квадратура и брой стаи, наличната документация, имидж на квартала, в който се намира вашият имот, състоянието на инфраструктурата в района, Ккакви обекти от битово значение има в близост, като например училища, магазини, бензиностанции, аптеки и поликлиники.

Важно е да се отбележи, че при продажбата на имоти в София и големите градове от основно значение е бързата връзка с центъра на града, което се явява сериозен фактор в ценообразуването.

Как да договорим изгодна за нас сделка с имот?

Сключването на сделка, която да бъде възможно най-изгодна за продавача, е съпътствана от няколко условия, които осигуряват изготвянето на добра оферта и съответно нейното обезпечаване.

Пазарна цена

От значение при крайното ценообразуване влияят фактори като местоположението и квадратура на имота. Не бива да бъде подценявано и общото състояние на жилището – до каква степен то е оборудвано, обзаведено и ремонтирано. Разбира се, не бива да бъдат подценявани и субективните фактори като усещането за уют, което носи-показател, който често се влияе от осветеността на жилището, както и от панорамата, която се разкрива от прозореца. 

За да определите правилно пазарната цена на имота, е най-добре да се консултирате със специалист в областта, той има опит и познания и може да ви даде безценни съвети.

Консултация от експерт

Експертите в бранша имат широк поглед върху търсенето и предлагането, както и върху пазарните цени. Запознати са с особеностите на вида строителството, качествата и недостатъците на имота, както и какви са потенциални проблеми в процеса по търсене на купувачи. Информираността на брокерите на недвижими имоти се отнася също така до аспекти от технически характер, които се изразяват в познания относно вида и качеството на строителството. В техните компетенции влизат познания относно актуалните пазарни тенденции и точния профил на потенциалния купувач, който би проявил реален интерес за предлагания имот. Често се налага експертите в областта да напътстват своите клиенти във финансовата част от сделка, като ги подготвят за непредвидените от тях дължими суми при сключването на покупко-продажбата. Брокерите на недвижими имоти имат солидни наблюдения за особеностите в поведението на купувачите, което би спомогнало за по-бързото и безпроблемно откриване на купувач и успешното финализиране на процеса по договарянето на продажбата. Една от основните услуги на брокерите на недвижими имоти включва преговарянето при желание за отстъпка. Това е идеална възможност да разчитате на експертите, които да открият преимуществата на вашия имот, за да не се наложи да действате против личния си интерес и да се примирите с допускане на компромис в цената, за което впоследствие да съжалявате.

Документалната и юридическа страна на сделката

Сключването на сделка за продажба на имот би била невъзможна без намесата на нотариус, който да се погрижи за изрядността на документите. Продавачът може да разчита на консултации със своя брокер относно необходимите документи, които трябва да бъдат представени при сключването на сделката. Задължителни документи са данъчната оценка и схема на обекта от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Възможни документи също са удостоверението за тежести, което е силно препоръчително, удостоверението за сключен граждански брак, за наследници, ако ситуацията го предполага. Възможно е да се наложи и изваждането на удостоверение от НАП за липса на задължения.

Обърнете внимание и на таксите, които може да се наложи да платите. Според Закона за задълженията и договорите таксите се поделят по равно между страните, но клаузата не е императивна, а може да е въпрос на договорка с купувача.

 • Направете запитване

  • Потърсете имот

  • Контакти

   Мегапарк, Бул. Цариградско шосе 115Г, етаж 9, София 1784

   +359 889 08 9090

   residential@fortonhomes.com

   fortonhomes.com

  • Услуги

   C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти. Работим с нашите клиенти във всички етапи от развитието на техния проект или сделка – от подготовката на маркетингова и продажбена стратегия, идентифициране на купувачи до съдействие при оформянето на необходимите документи и по правни въпроси. Специализирани сме в продажба и наем на висок клас проекти в престижни жилищни райони.

   Повече…

  Compare Listings