Advanced Search
Your search results

Покупка на имот с ипотечен кредит. Какво трябва да знаем?

Posted by Forton Homes on 07/02/2024
0

6 съвета от FortonHomes

Покупката на жилище е една от най-големите инвестиции в живота на човек, както еднолично, така и за семейни нужди. Ако и вие искате да предприемете тази крачка за покупка на ново жилище, но планирате това да се случи с помощта на ипотечно кредитиране, тук ще откриете 6 важни съвета, които ще ви бъдат от полза при търсенето на най-важната информация за финансирането на покупка на недвижим имот.

Какви видовете ипотечен кредит има?

Ипотечните кредити се делят на целеви и нецелеви, според това, за какво ще бъдат използвани.

Целеви

Целевият ипотечен кредит се отпуска след предварително изискана информация за конкретното предназначение на средствата отпуснати по кредита. Този тип ипотечни кредити могат да послужат за реализирането на покупка или строеж на недвижим имот, ремонт или довършителни дейности по недвижим имот, а също така и с цел обединяване на други задължения или рефинансиране на ипотечен кредит.

Нецелеви

Нецелевият ипотечен кредит също е обезпечен с недвижимо имущество. Разликата с целевия кредит е, че при нецелевия банката не съблюдава за какво се употребява отпусната сума. Друга разлика е, че лихвите и условията на нецелевите кредити обичайно са по-високи от тези на целевите ипотечни кредити. От значение е да имате предвид, че обикновено нецелевите кредити имат по-благоприятни условия за кредитоискателите от тези, които бихте получили при класическите необезпечени потребителски заеми. Това се дължи най-вече на наличието на обезпечение, което идва под формата на ипотека.

Какви са условията при теглене на ипотечен кредит?

Отпускането на ипотечен кредит често е съпътствано от определени условия, с които кредитоискателите е необходимо да се съобразят. Някои от тях са общовалидни, докато други са по-скоро индивидуални и зависят от конкретните политики на избраната от вас банкова институция.

Трудова история

Именно затова е добре предварително да проучите всички изисквания и критерии на избрания от вас кредитор. Това ще ви помогне да бъдете подготвени за евентуални допълните условия, сред които например може да бъде изричното условие кандидатите да разполагат с натрупан трудов стаж от минимум една година.
Сред задължителните условия към кредитоискателя е той да може да докаже своите доходи, да работи на постоянен трудов договор и да не е в изпитателен срок. Също така, от съществено значение е кредитоискателят да има редовни здравни и социални осигуровки.

Кредитна история

Не бива да подценявате като основополагащ фактор и добрата кредитна история. Добре е да имате предвид, че за да дадат одобрение, банките проверяват дали имате непогасени задължения и какъв дял са месечните плащания по тях от осигурителния Ви доход.

Възрастова граница

По отношение на възрастовото ограничение, кандидатът за кредит задължително трябва да бъде пълнолетен. При някои банки съществува клауза за максималната допустима възраст. Съгласно нея, към момента на изтичане на срока на кредита, кредитополучателят не може да надвишава 70 години. Всичко обаче отново зависи от конкретните условия на банката, отпускаща заема.

6 съвета, които ще ви помогнат да вземете най-доброто решение

Следващите съвети ще са ви полезни за идентифицирането и анализирането на най-важните действия, с които трябва да сте наясно.

Изчислете колко можете да вземете

Съществува едно неписано правило съгласно което максималната сума, която човек може да си позволи не бива да надхвърля 50 пъти нетните месечни приходи на домакинството му. Освен това не трябва да има и други кредити. Така ако месечно в семейството Ви влизат по 2000 лева, разумно решение би било да вземете кредит до 100 000 лева (2000×50).
В случай, че имате и други кредити за погасяване, то максималния кредит, който можете да си позволите, се изчислява по друг начин. Взима се 1/3 от нетния месечен доход на домакинството, изважда се месечната вноска по актуалните кредити и се умножава по 150. В такъв случай ако месечната ви заплата е 3000 лева на месеца и внасяте по 200 лева вноска за друг кредит, препоръчително е сумата на новия кредит да бъде до 120 000 лева [(1000-200)x150].
Всички тези правила се базират на това, че банките поставят 33% лимит на съотношението дълг/доход (сумата от месечни вноски по всички кредити разделена на сумата на месечните доходи) за ипотечен кредит със срок на погасяване от 20 години.
Възможно е да се намери начин за вземане на по-голям заем. Някои банки са склонни да приемат по-висок коефициент на съотношението дълг/доход (много рядко надвишава 50%). Трябва обаче да сте много внимателни, за да не създадете проблем за месечния си бюджет. Друга опция е да се избере по-дълъг срок за погасяване, но в такъв случай трябва да имате предвид, че това би довело до покачване на цената на кредита.

Планирайте подробно всички разходи

Хората често подценяват допълнителните разходи, които възникват при покупката на жилище. Когато цената на имота е близо до тавана на предварително зададения от вас личен бюджет, можете да си създадете сериозни неприятности. Затова желателно е да заделите известна сума, която да бъде на ваше разположение, в случай на неочаквани разходи. В изчисленията трябва да предвидите еднократните такси като агенционна, нотариална, общинска и такса за оценка, а също така евентуалните разходи за ремонт и обзавеждане.

Подгответе допълнителни спестявания

Използвайте заделените средства само при крайна необходимост. Не ги харчете за финализиране на сделката по жилищния кредит. Най-добре е да разполагате със спестявания за непредвидени нужди след самата покупка.

Бъдете наясно какво точно търсите

След като вече сте наясно с бюджета си, можете да определите и основните параметри, по които ще се ръководите в избора на бъдещия си дом. Дефинирайте критериите си относно локацията, вида имот, квадратурата и разпределението на стаите. Помислете за допълнителните предимства като място за паркиране/гараж. Преценете дали предпочитате ново или старо строителство, или бихте заложили на имот „на зелено“, който би ви осигурил сделка на значително по-ниска цена, но срещу по-дълъг процес и доза несигурност.
Имайте предвид, че по време на проучването може да се наложи да промените някои от критериите си, като може дори да прецените временно да отложите вземането на кредит или дори да се откажете от него.

Застраховка и други такси

Застраховката е един от важните компоненти. Нейната роля е да покрие риск от постоянна неработоспособност или смърт на кредитополучателя. В някои случаи финансовата институция може да поиска да бъде включена клауза, която да покрива временната неработоспособност или безработица. Това обаче оказва влияние върху разходите.
Тъй като залогът е личният ви дом, от изключителна важност е да разполагате със застраховка, която да предпази вашите близки от допълнителни разходи при форсмажорни обстоятелства. Затова е желателно да помислите и направите проучване и в тази насока.

Поискайте оферти от различни банки

Отделете си време за проучване на различните условия и оферти на банковите институции. Банките обикновено публикуват общите си условия и актуалните промоции на своите сайтове. Разбира се, няма как онлайн да получите персонализирана оферта, но все пак се постарайте да стесните колкото се може повече кръга от финансови институции. Опитайте да ограничите списъка, като непременно включите и вашата актуална банка, тъй като тя би се постарала да ви предложи добри възможности, за да ви запази като свой клиент. След събирането на офертите следва да пристъпите към сравняване, за да изберете най-подходящия вариант за вас. • Направете запитване

  • Потърсете имот

  • Контакти

   Мегапарк, Бул. Цариградско шосе 115Г, етаж 9, София 1784

   +359 889 08 9090

   residential@fortonhomes.com

   fortonhomes.com

  • Услуги

   C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти. Работим с нашите клиенти във всички етапи от развитието на техния проект или сделка – от подготовката на маркетингова и продажбена стратегия, идентифициране на купувачи до съдействие при оформянето на необходимите документи и по правни въпроси. Специализирани сме в продажба и наем на висок клас проекти в престижни жилищни райони.

   Повече…

  Compare Listings